Mobiliteitsplan Damme


donderdag, 1 juni, 2017
Mobiliteitsplan Damme

Damme heeft een nieuw mobiliteitsplan.

Het stedelijk mobiliteitsplan is een strategisch beleidsdocument. Het beschrijft de visie van de stad op de mobiliteit en zet de acties uit voor de komende periode, kortom waar de stad oplossingen zoekt en uitvoert op vlak van mobiliteit. Het nieuwe mobiliteitsplan was uiteraard niet mogelijk zonder de inspraak van de Dammenaar. Van de vele ideeën die we verzamelden, werden heel wat suggesties meegenomen bij de opmaak van het nieuwe plan.

We hebben een grote verscheidenheid tussen onze verschillende woonkernen, dit is een knelpunt maar evenzeer een kans. Een kans om onze kwaliteitsvolle open ruimte te behouden, onze waardevolle landschappelijke omgeving als belangrijke troef in te zetten op toeristisch en recreatief vlak en onze woonkernen met stedelijke woonwijken verder te versterken.

Het is evident dat we blijven inzetten op duurzame mobiliteitsscenario’s. Dat we het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens) strikt volgen en onze inwoners blijven sensibiliseren tot zachte vervoerswijzen. We zijn allemaal stappers en trappers. We maken wel eens gebruik van het openbaar vervoer en verplaatsen ons ook met de wagen.

We pakken niet uit met hippe fietsplannen of autovrije zones zoals in andere steden, maar met een beleidsplan die steeds opnieuw zal bijgewerkt kunnen worden, op maat van onze landelijke stad waarin ook bijvoorbeeld landbouwverkeer zijn plaats heeft.

De meeste mensen zijn immers niet alleen automobilist of fietser. Afhankelijk van elke activiteit, kiezen we bewust of onbewust voor een specifiek transportmiddel. Mobiliteit is dus een én én verhaal. Wij als bestuursploeg willen dat verhaal nu vooral duurzamer maken voor de Dammenaar door hem aan te moedigen op een verantwoorde manier zijn vervoermiddel te kiezen en te gebruiken.

Het volledig mobiliteitsplan kan u terugvinden op onze CD&V website : www.damme.cdenv.be