Zwerfvuilactie JongCD&V Damme


vrijdag, 1 april, 2016
Neen tegen zwerfvuil

De campagne is onderdeel van een wereldwijd burgerinitiatief tegen zwerfvuil, waar ook Damme duidelijk nood aan heeft. Let’s do it Belgium spoort burgers aan om hun steentje bij te dragen aan een propere omgeving. “We hopen op deze manier een voorbeeld te zijn voor andere inwoners van onze gemeente’, zegt Mieke Dupon, voorzitster van JONG CD&V Damme. “We zijn erg geschrokken van wat je allemaal langs de kant terugvindt. Blijkbaar is het heel moeilijk om lege blikjes of flesjes bij te houden tot je ze in de vuilbak kan gooien. Er staan nochtans vuilbakken op regelmatige afstand, hier langs de Legeweg.”