De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijk orgaan van de stad.

De gemeenteraad wordt om de zes jaar verkozen door de inwoners. De samenstelling wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. 

  • In Damme telt de gemeenteraad momenteel 20 raadsleden. 
  • De burgemeester en de schepenen zetelen ook in de raad. 
  • De raadsleden kiezen onder de leden een voorzitter. De huidige voorzitter is Lut Fockedey.
  • De stadssecretaris maakt het verslag van de vergadering op en waakt over de wettelijkheid van de handelingen. De secretaris is ook lid van de gemeenteraad maar heeft geen stemrecht.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert doorgaans op de vierde donderdag van de maand om 20 uur in het stadhuis in Damme. Iedereen mag het openbare deel van de zittingen bijwonen.

Hieronder kan je agenda & het verslag van de zittingen raadplegen op de website van onze stad