Het strategisch meerjarenplan is een beschrijving van de doelstellingen die het stadsbestuur wil bereiken tijdens een beleidscyclus van zes jaar en hoe het dat wil doen. Na de installatie van een nieuw bestuur volgend op de gemeenteraadsverkiezingen, wordt een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld.

De gemeenteraad heeft op 28 december 2017 de meerjarenplanaanpassing 4 - 2014-2021 vastgesteld.

Je kan het hiernaast aanklikken & raadplegen