Joachim Coens

Burgemeester

  Beleidsdomeinen:
  algemeen beleid (coördinatie en strategische projecten)
  communicatie & (slow) city marketing
  veiligheid & mobiliteit
  stedelijke vernieuwing & openbare werken
  burgerzaken & begraafplaatsen
  evenementen & protocol
  cultuur